• Υπηρεσίες Ραδιοφωνικού Προγραμματισμού & Εκπομπών
  • Διάθεση Χρόνου Ραδιοφωνικής Διαφήμισης
  • Υπηρεσίες Διαφήμισης
  • Εκτέλεση Μουσικών Έργων
  • Παραγωγή & Παρουσίαση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
  • Μουσική Κάλυψη Εκδηλώσεων
  • Οπτικοακουστική Κάλυψη Εκδηλώσεων & Συνεδρίων
  • Υπηρεσίες Μαθημάτων
  • Υπηρεσίες Καθηγητών Μουσικής 
  • Υπηρεσίες Disk Jockey (D.J)