ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Νομική Εκπρόσωπος

ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΓΕΝΟΥ (Δικηγόρος Θεσσαλονίκης)

Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ