Πιάνο και Θεωρία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στο πρόγραμμα μαθημάτων πιάνου οι μαθητές μας μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 τμήματα:

Α) Ομαδικό μάθημα πιάνου

Β) Ατομικό μάθημα πιάνου

Γ) Ατομικό μάθημα πιάνου-φωνητικής


Με μηνιαία συνδρομή και δωρεάν δοκιμαστικό!