ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα μουσικά σχολεία

Για να γίνει δεκτός ένας μαθητής σε μουσικό σχολείο είναι απαραίτητο να διαθέτει βασικές μουσικές ικανότητες. Με την απαραίτητη προετοιμασία για την εισαγωγή των μαθητών για το μουσικό Γυμνάσιο, μελετάμε μέσα από μια σειρά ειδικών ασκήσεων (σαν παιχνίδι μουσικής) , οι οποίες είναι βασισμένες στο ερωτηματολόγιο των Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας. 

Σχετικά: Ο μαθητής προετοιμάζεται σε ασκήσεις ρυθμικής, φωνητικής και ακουστικής ικανότητας και αντίληψης αλλά και της διάκρισης ηχοχρωμάτων .

Μπορείς και εσύ να μπεις στο μουσικό σχολείο

Τα μαθήματα είναι ατομικά.

Καθηγήτρια : Θεοδώρα Περίφανου