ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ


Πράξεις Κοινωνικής Ευθύνης

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα του χώρου δράσης τους. Οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. 

Στόχος μας

Στόχος είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και το κτίσιμο μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το ευρύ κοινό. Για την εταιρεία ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ MEGA, η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί συνειδητό κομμάτι μιας στρατηγικής, που προκύπτει από το χρέος της να στηρίζει την κοινωνία, κοιτώντας όχι μόνο μπροστά αλλά και τριγύρω, προσπαθώντας να προσφέρει χαμόγελα, και κυρίως αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αποτελούν τη δύναμή της. Αυτό το χρέος είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλες τις δράσεις της εταιρείας.