ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

 ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1. Από Ανατολική Θεσσαλονίκη προς κέντρο με τις αστικές γραμμές 5,6,10,11,12,14,17,33,39.

2. Από Δυτική Θεσσαλονίκη προς κέντρο με τις αστικές γραμμές 20,21,27,29,32,34,57.

3. Από ΙΚΕΑ προς κέντρο με τις αστικές γραμμές 2,3.

4. Από ΑΝΩ ΠΟΛΗ προς κέντρο με τις αστικές γραμμές 22.